TELC тесты
B1 seviyesi  
TELC тесты
Başlangıç
Testler
Ek testler
Talimatlar

Untitled Document

Untitled Document
European Language Certificates - TELC English B1
 
 
Avrupa Dil Sertifikası - Bilgi B1 Certificate in English
Bilgi   Sınav şekli
 
Reading Comprehension
Language Elements
Listening Comprehension
 

Tarihçe

1968 yılında Almanya’nın Halk Eğitim Merkezleri’nde (VHS) ilk İngilizce sertifika sınavları yapılmıştır.
Dil sertifikalarına sürekli artan talep sonucu Alman Halk Eğitim Merkezleri Birliği (DVV) tarafından 5 yıl sonra 1972 yılında özel bir Sınav Merkezi kurulur. O günden bugüne tüm Avrupa’da 3 milyonu aşkın kişi VHS sertifika sınavlarına katılmıştır.

1997 yılına kadar Alman Halk Eğitim Merkezleri Birliği (DVV)’nin Sınav Merkezi Frankfurt’taki `Alman Yetişkin Eğitimi Enstitüsü´nün çatısı altında çalışıyordu.
1998 yılından beri Sınav Merkezi `WBT Weiterbildungs-Testsysteme GmbH´ bağımsız bir şirket olarak yürütülmektedir. 2001 yılına kadar WBT GmbH’nın ortakları Alman Halk Eğitim Merkezleri Birliği (DVV) ve Alman Yetişkin Eğitimi Enstitüsü idi.
2002 yılından beri Alman Halk Eğitim Merkezleri Birliği (DVV) WBT GmbH’nın tek ortağıdır.
2006 yılının Aralık ayında WBT GmbH ismi telc GmbH olarak değiştirilmiştir.

TELC Nedir

Lisan sınavlarında lider konumda olan telc, lisan sertifikasyonu ve test sistemlerinde Almanya sınırlarının ötesinde kabul gören bir merci konumundadır.

TELC Avrupa’da karşılıklı birbirine uyarlanmış lisan sınavlarının geniş yelpazesini ifade etmekte ve önemli Avrupa dillerinde pratiğe dönük sınavlar sunmaktadır. TELC sınavı yoluyla elde edilmiş bir başarı belgesi modern yaşamın bir çok alanında önemli fırsatlara kapı açmaktadır. Bu fırsatlar iş piyasasında kişinin şansının önemli ölçüde artmasından, yurt dışı tatillerinde derdini daha iyi anlatmasına kadar varan bir yelpazeye yayılmaktadır. Üst düzeyde kabul gören bu sertifikalar, yabancı dil yetisinin belirlen¬mesinde saydamlığın ve karşılaştırılabilirliğin sağlanmasını olanaklı kılar. TELC sınavlarında modern ve güvenilir sorular yoluyla kısmî iletişim yeteneklerinin en önemlileri belirlenir, genel, seçmeli ve ayrıntılı dinleme ve okuma yetileri test edilir. Burada ölçü her zaman lisanın gerçek yaşama en yakın kullanım biçimiyle değerlendirilmesidir.

TELC bünyesinde çalışan birçok uzman, ge¬liş¬tirilen sınavların kalite yönetimini yapmakta ve gerek sınava girenlere, gerekse lisanslı sınav kuruluşlarına, tüm lisan sınavlarının lisan eğitimi ve sınav araştırmaları alanındaki en yeni bilgilerin göz önünde bulundurulularak hazırlandığının güvencesini vermektedir.

TELC, Avrupa Dil Sertifikaları, geleceğin dil sınavlarıdır. TELC, Avrupa Konseyi’nin kararlaştırdığı Avrupa Ortak Dil Kriterlerine dayalı, tutarlı bir sınav programı oluşturarak yabancı dil yetilerinin değerlendirilmesinde sistematik ve iyi düşünülmüş bir yaklaşım sunmaktadır.Bu ne demektir? Bu demektir ki, Avrupa Dil Sertifikaları kapsamında uygulanan bir sınavla bireysel dil yetileri ölçülür ve değerlendirilir. Ayrıca, kişinin kazandığı beceri ve yetilere ilişkin bilgi içeren bu belge, artan sayıda ülkede gittikçe genişleyen bir kitle tarafından tanınmakta ve kabul görmektedir. Bu da saydamlığın ve karşılaştırılabilirliğin sağlanmasını olanaklı kılar: aslında yabancı dil yetisi açısından bu sertifikalar yeni bir para birimiyle eşdeğerdedir. Çünkü TELC sınavına nerede girdiğinize bakılmaksızın, sınavlar aynı koşullarda ve standartlaştırılmış değerlendirme ölçütlerine göre uygulanmaktadır. Ama `TELC´ tam olarak ne demektir? Bir yandan bu dört harf `The European Language Certificate´ sözcüklerinin baş harfleridir. Öte yandan da popülaritesi giderek artmakta olan bir yaklaşımı simgelemektedir.

Neden TELC

Avrupa Dil Sertifikalarını her yıl birçok lisanslı dil okulunda ve her tür eğitim kurumlarında sınava giren başarılı yaklaşık 100.000 katılımcıya vermektedir. Şu anda telc `İtalyanca A1´den `İngilizce C1´e kadar 5 değişik seviyede ve toplam 9 dilde 40’dan fazla dil sertifikası vermektedir. Ayrıca burada, Avrupa Ortak Dil Kriterleri’nde belirlenen ve beş farklı düzeyde (A1’den C1’e) sınıflandırılan `yapabilirim-tanımları´ yer almaktadır. Böylece Avrupa Ortak Dil Kriterleri’ni baz alarak dil becerilerinize yönelik öz değerlendirmenizi yapmanız olasıdır. Avrupa’da kabul görmesi, yurt içinde ve yurt dışında sınavlara katılanlara, işverenlere ve kurumlara sağladığı saydamlık ve karşılaştırılabilirlik, TELC sınavlarına girmek için önemli nedenlerdendir.